Yozgat Bozok Üniversitesi

HAKKIMIZDA

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rektörlük bünyesinde oluşturulmuş bir birimdir.

Ofisimiz, üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmak misyonuyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Ofisimiz, bu güne kadar  karşılıklı anlaşma yaptığı yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları vasıtasıyla öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerine katılmış ve gelenleri de misafir etmiştir.

Ofisimiz "Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş Ve Görev Yönergesi" kapsamında  Mevlana, Farabi, Erasmus, Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım, Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi,  Bologna Süreci ve verilen diğer görevleri yürütmektedir.